Тодор Овчаров /1975/T. Ovcharov
ТЪРСЕНЕ

 

        

Роден на1 май 1975 г., гр. Хасково
 
 
 
Следдипломна специализация -графика 1999- 2001
 
Факултет по изобразителни изкуства
 
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
 
Магистър на изобразителните изкуства, специалност: графика- 1994- 1999
 
Факултет по изобразителни изкуства
 
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
 
 
 
Самостоятелни изложби:
VIIIа изложба, TallerGaleria Fort, Cadaques, Испания-2005
VIIа изложба, галерия Автограф, Пловдив-2005
VIта изложба, галерия Кредо- 2003
Vта изложба, артсалон Луна от корени, Бургас-2001
IVта изложба, галерия Матея, Велико Търново- 2001
IIIта изложба, галерия Кредо- 2001
IIра изложба, галерия Кредо- 1999
Iва изложба, галерия Кредо- 1998
 
 
 
Международни участия:
XVIто международно биенале на екслибриса, Sint-Niklaas, Белгия- 2007
IIро международно биенале на екслибриса, Анкара, Турция- 2007
2
XXIво межд. изложба на модерния екслибрис – Малборк, Полша- 2007
200
IIро межд. изложбаза графика – Истанбул, Турция
Vта межд. год. Изложба-конкурс графика малък формат – Леседра, София-2006
VIII межд. салон за малка графика Карбунари, Румъния-2006
IIIто межд. биенале на графиката Contratalla Art, Tarragona, Испания- 2006
VIто межд.биенале за съвременна графика “IosifIser”, Плоещ, Румъния- 2005
Международно биенале на малката графика, Клуж, Румъния- 2005
Iво межд. биенале на екслибриса и графика малък формат, Гниезно, Полша
2005
IIро межд. биенале на екслибриса, София, България
2005
IVта межд. год. Изложба-конкурс графика малък формат – Леседра, София
2005   
XVIIто международно биенале на хумора и сатирата, Габрово, България
2005
XVто международно биенале на екслибриса, Sint-Niklaas, Белгия
2004
IVто международно триенале на графиката, София, България
2004
XXIVто международно изложение на малката графика,Cadaques, Испания
2004
Международен конкурс за екслибрис, Buenos Aires, Аржентина
2003
XIVто международно биенале на екслибриса, Sint-Niklaas, Белгия
2003
Международно биенале на малката графика, Клуж, Румъния
2003
Iво международно биенале на екслибриса, Анкара, Турция
2003
Iво международно биенале на екслибриса, София, България
2002
Iви интербалкански форум на съвременната миниатюра, Солун, Гърция
2001
XIIIто международно биенале на екслибриса, Sint-Niklaas, Белгия
2001
XVто международно биенале на хумора и сатирата, Габрово, България
2001
Xто международно биенале на графиката, Варна, България
2000
Vто студентско интернационално арт биенале, Скопие, Македония
 
 
 
 
 
Награди:
2007
Winner prize - Sint-Niklaas, Белгия
2006
Honourable Mention –Истанбул, Турция
2006
Награда за млад автор – Нац. изложба “Графика малък формат”, София
2006
PrizeforYoungEmergingArtistLessedra, София, България
2006
HonourableMention, Tarragona, Испания
2005
PrizeofMunicipality of Ploiesti,Плоещ, Румъния
2005
Sponsor’s Prize, София, България
2005
Special Prize of Lions Club – Австрия, Габрово, България
2005
Honourable Mention,Sint-Niklaas, Белгия
2004
Winner Prize, Cadaques, Барселона, Испания
2004
Honourable Mention,Buenos Aires,Аржентина
2000
Certificate of Merit, Скопие, Македония

 

 

   
  
   
 

 

 

 

© 2006 Галерия АСТРИ - Всички права запазени
powered by x-non