Алисия Санча Alicia SANCHA b.1950
ТЪРСЕНЕ

 

Следващият текст е на Алисия САНЧА, писан за изложбата ѝ Нишката на Ариадна 

или Опит за намиране на решение - 21.10. – 12.11. 2021