Мария РАЙЧЕВА- живопис 12 -26 март 2020
ТЪРСЕНЕ

 

страницата е в процес на работа...

Уважаеми ценители на изкуството, художници, приятели!

Предвид цялата сложност на световната здравна ситуация, единственият начин изкуството, което представяме да бъде споделено ще е тази страница на галерия АСТРИ, фейсбук профилът ни или личната среща в галерията (ако няма забрана за това) по предварителна уговорка.

Процесът на създаване на произведения на изкуството е резултат от сложни натрупвания - технически, духовни, естетически. Галерията е мястото, където художникът получава връзката, оценката, понякога и отговорът на своите търсения. В галерията е кулминацията на комплекса от създаване, осъзнаване и осмисляне, на изчистване и преминаване към следващи, често по-съвършени, естетически и всякакви търсения на художника. Галерията е мястото на среща, свързващото звено между твореца и неговата публика.  

Очевидна е ролята и необходимостта от галерии, от изложби, от места на срещи -реални или виртуални. Както и от продаване и купуване на произведения на изкуството. В тези сделки, всяка една от трите страни, е печеливша. Художникът получава потвърждение за стойностите на своята работа и средства за да я продължи, галеристът- възможност да поддържа институцията  на достойно ниво, колекционерът- време, друга реалност, уловена в предмета на изкуството,  емоция- силна и трайна, и инвестиция - начин за смислено влагане на пари. Вие преценете кой е най-облагодетелстваният!  Удовлетворението обаче е всеобщо.

Така че, до колкото е възможно, отменени изложби няма да има. Следете ни в интернет, а аз ще публикувам  повече репродукции на произведенията от изложбите. В рамките на благоразумното и отговорно поведение  аз съм на  разположение .

С цялото ми уважение!

Вихра
Мария РАЙЧЕВА

MOИТЕ  МЕСТА

ж и в о п и с

12- 28 март 2020Есенни мотиви 1- 40/50см, м.б.на платно, 2020, 800 лв.


Maria RAICHEVA
MY PLACES
painting

12- 28 March, 2020
VERNISSAGE: March 12, Thursday, 11am- 8pm


Есенни мотиви 2- 40/50см, м.б.на платно, 2020, 800 лв.