Здравка ВАСИЛЕВА / Zdravka VASSILEVA- Монолози за красивото / Monologues About Beauty /30.05. - 17.06.2023/
ТЪРСЕНЕ

 

          Здравка   В А С И Л Е В А

                                          Zdravka VASSILEVA

 МОНОЛОЗИ  ЗА  КРАСИВОТО

              Monologues About Beauty

                               30.05. – 17.06.2023

Вила край морето- маслени бои в/у платно,70/90 см, 2023
Villa al mare - oil on canvas, 70/90 cm, 2023

Артистичната значимост на Здравка Василева не се свързва с натрапливи и агресивни кампании и изяви. Напротив! Деликатно, почти съзерцателно, но с устойчиви идеи за стойностите в изкуството и в живота, по женски нежна и твърда, Здравка Василева гради своя личен път в изкуството със своя характерен, запомнящ се и уникален образ на живописец. И не само собствения си свят, но и този на своите студенти от Националната художествената академия. Като професор по живопис и композиция, ръководител на катедра Живопис, на проекти, студентски изложби и ателиета тя е от водачите на новите поколения млади живописци.

Tази своя изложба художничката нарича „Монолози за красивото“. Вероятно поради самотността на художническото ателие и занаят, или заради закодираната истинност на монолога? Може би заради съдържащата се в него драма? Заради стелещата се в платната й тишина, като след изречена истина? Знам само, че срещите пред  нейните картини са начало на особен личен диалог. Онази част от зрителите с фина чувствителността и естетиката, ценителите на класическата красота с поетична душа, навлизайки в изобразеното на платното, подемат разказа на художника, превръщайки го в своя история. Въображаемият или преживян неин свят прелива в разказ на наблюдателя за отминали или желани негови срещи.Deja vu – м. б. в/у платнo, 130/150 см


Ето част от словесния монолог на Здравка Василева на тема изкуството: "Художникът има Привилегията да създава пространство и време извън реалното. Красотата и хармонията винаги са били стремеж и ценност на човека и в живота,и в изкуството. Съвременният свят обаче и изкуството днес, като че ли се дистанцират от думата красиво. Времето, все по-забързано и припряно, ни показва, че съзерцанието, наблюдението и вътрешното преживяване са нужни. Картините в изложбата предлагат точно тази "среща" на съзерцание и размисъл за красивото, смисленото, възвишеното, божественото... Вярвам, че изкуството не трябва да е лишено от тях, защото те са тези, които препращат към една друга реалност и метафизичност. Всяка картина е монолог на художника за това, кое и какво намира за красиво- женската фигура, гледката от прозореца, светлината и отражението в огледалото... Красивото в картината всъщност е внушението, което художникът успява да създаде, редуцирайки буквалното от натурата с хармонично и балансирано присъствие на цвят, рисунка, технология, разбира се, и с част от своята силна творческа енергия да създава пространства и преживявания. "

И още:                

Красивото е усещане вътре в нас. За да бъде едно нещо красиво ние го свързваме с хубави преживявания и приятно чувство на удовлетвореност, смисъл и значение; дали сами по-себе си образите, предметите, местата са красиви или от нашето възприятие зависи това колко привлекателни и вдъхновяващи са те?“