Гълъбин ХРИСТОВ / Galabin HRISTOV - акварели/watercolors - till15.03.24
ТЪРСЕНЕ

 

Гълъбин ХРИСТОВ

a к в а р е л  I  watercolor

27.02 -  15.03.2024

Р Е К А  ОТ  С П О М Е Н И

A   R I V E R   OF   M E MO R I E S

Galabin  HRISTOV„Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река“

Хераклит

Визуалната река от материализирани спомени на Гълъбин Христов е изключително многопланова и разнообразна.

Тя мие плитките плажове на подсъзнанието и протича покрай стръмните брегове на съзнаваното.

Тя препуска по бързеите на преживяванията и спира във вировете с впечатленията.

Тя пада с устрем по водопадите на времето и си почива в пристаните на вечността.

Тя отразява спомени на повърхността си и пази тайни в дълбините си.

Тя бърза към морето на бъдещето си и се връща към извора на миналото си.

                                                                              Тодор Овчаров *